حضور کافه ادونچر در مسابقات درساژ و پارادرساژ

حضور کافه ادونچر در مسابقات درساژ و پارادرساژ کافه ادونچر با منو جذابش در مسابقات درساژ و پارادرساژ حضور پیدا کرد و از شرکت‌کنندگان و تماشاچیان این مسابقات که در چند رده کودکان، افراد دارای معلولیت و سایر کلاس‌ها و رده‌ها پذیرایی کرد. این مسابقات در سرزمین ایرانیان – ایلند برگزار شد. کافه ادونچر با […]