کاشت نهال در محیط بانی پارک ملی کویر

کافه ادونچر کربن خنثی پاسگاه محیط بانی سنگفرش سعید ضروری

کاشت نهال در پاسگاه محیط بانی پارک ملی کویر در راستای کاهش و خنثی سازی رد پای کربنی که به واسطه فعالیت عادی کافه ادونچر تولید می شود. تعداد 20 نهال در پاسگاه محیط بانی سنگفرش در پارک ملی کویر توسط محیط بانان کاشته شد. با تشکر از رضا شاه حسینی ریاست محترم پارک ملی […]