تولید قهوه با روش‌های مناسب با طبیعت

ردپای کربنی در زنجیره تأمین قهوه

تولید قهوه با روش‌های مناسب با طبیعت تغییر روش کشت قهوه، برداشت، و مصرف آن می‌تواند انتشار کربن را تا 77 درصد کاهش دهد! روش پایدار و پیش‌رو تهدید جهانی تنوع زیستی، سلامت اقتصادی، ایمنی غذا، و سلامت عمومی محرک‌های کشاورزی پایدار هستند. روش‌های کشاورزی پایدار موجب ترویج حفاظت از محیط زیست، دوام اقتصادی برای […]

ردپای کربنی قهوه در زنجیره تأمین

ردپای کربنی قهوه

ردپای کربنی در زنجیره تأمین قهوه قهوه بعد از نفت در میان کالاهای پرمعامله قرار دارد. این امر جنگل‌های استوایی و زیستگاه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. بنابراین، برای افزایش طول عمر آنها باید در هر مرحله میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای اندازه‌گیری شود. زنجیره بستکی نقش قابل توجهی در زنجیره‌ی تأمین قهوه دارد. بزرگ‌ترین سهم […]